Plac Rekreacyjno - Wypoczynkowy

Inwestycja realizowana jest w ramach działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, której całkowity koszt wyniósł ponad 8 ml złotych.
Powstała inwestycja  ma na celu stworzenie nowego produktu turystycznego, miejsca rekreacji,  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja ma znacznie poprawić atrakcyjność regionu oraz przyczynić się do wzmocnienia bezpośrednich kontaktów między lokalną społeczności. Wstęp na plac „Promenada” jest darmowy.
Znajduje się tu wiele atrakcyjnych i różnorodnych obiektów pozwalających ciekawie spędzić czas dla dzieci, młodzieży, a także całych rodzin.
Możemy skorzystać z :
- Skate-parku
- Parku linowego
- Boiska wielofunkcyjnego
- Placu zabaw dla dzieci
- Siłowni zewnętrznej dla seniorów
- Mini placu edukacyjnego dla dzieci
- Kamiennych ław do gry w szachy
- Altan
- Fontanny
- Paleniska do rozpalania ogniska