Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu w Opatowie dnia 22 lutego 2017 roku z poźn. zmianami. Siedziba instytucji mieści się w Domu Muzealnym przy ulicy Szpitalnej 4A w Opatowie.

Przedmiotem działań PCK jest : 
- Organizowanie  i prowadzenie działalności kulturalnej w powiecie opatowskim.
- Tworzenie nowych produktów turystycznych, kulturalnych, oraz rekreacyjno – wypoczynkowych  w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego powiatu opatowskiego, służące podniesieniu jego atrakcyjności.
- Tworzenie warunków i przestrzeni do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej oraz rozwoju szeroko pojętej  turystyki na terenie powiatu opatowskiego.
- Dbanie i promowanie  dobra kulturalno – historycznego na terenie powiatu i województwa.
- Krzewienie historii i tradycji naszego regionu.

Powiatowe Centrum Kultury obecnie administruje następującymi obiektami:

  1. Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego
  2. Plac rekreacyjno – wypoczynkowy „Promenada”
    • Lodowisko „Promenada ” - w okresie zimowym
  3. Dom Muzealny:
    • Muzeum Geodezji i Kartografii
    • Muzeum Ziemi Opatowskiej