WARSZTATY - „Wielka historia w małym mieście”

Kolejne warsztaty w Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie! Te związane są z „Wielka historia w małym mieście” nową wystawą stałą udostępnioną w Opatowskich piwnicach już od 30 września ubiegłego roku! 🛡⚔️
 
Realizacja zadania „Tworzenie wystawy stałej Wielka historia w małym mieście” została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

WERNISAŻ WYSTAWY STAŁEJ "WIELKA HISTORIA W MAŁYM MIEŚCIE"

30 września 2021 r. w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie odbył się wernisaż wystawy stałej „Wielka historia w małym mieście”.
 

Wystawa przedstawia fakty mające niebagatelny wpływ na miasto Opatów, kształtujące jego wizerunek oraz tożsamość. Na ten cel przeznaczono dwa pomieszczenia dawnych piwnic kupieckich.

Czytaj więcej

OTWARCIE WYSTAWY STAŁEJ "WIELKA HISTORIA W MAŁYM MIEŚCIE"

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie realizuje zadanie pn. Tworzenie wystawy stałej „Wielka historia w małym mieście” – zadanie realizowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - pańśtwowego funuszu celowego.

Wystawę „Wielka historia w małym mieście” będzie można podziwiać już od 30 września bieżącego roku w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie. Na ten cel przeznaczono dwa pomieszczenia dawnych piwnic kupieckich, których nowa aranżacja prezentuje dwa fakty mające niebagatelny wpływ na miasto Opatów, kształtujących jego wizerunek i tożsamość. To fakt fundowania przez Henryka Sandomierskiego Kolegiaty romańskiej, a według Długosza Pierwszej Komandorii Templariuszy na ziemiach polskich, kościoła o charakterze obronnym w pobliskim Ptkanowie, oraz ich wpływu na Opatów i okolice. Historycznie wielkie znaczenie dla miasta miało również powstanie styczniowe ze stoczoną w Opatowie największą bitwą kończącą powstanie. Całość jest objęta wspólnym scenariuszem oraz wspólną aranżacją.

W ramach zadania powstanie nowa oferta edukacyjna. Udział w zajęciach nie będzie odpłatny. Będą one prowadzone po zakończeniu zadania w celu edukowania dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całego powiatu opatowskiego o wielkiej przeszłości miasta - ojczyzny nawiązując tematycznie do wątków historycznych przedstawionych na wystawie. W tym celu zaplanowano wykłady prowadzone przez przewodników Podziemi Opatowskich.

 

Zadanie pn. Tworzenie wystawy stałej „Wielka historia w małym mieście”

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie podpisało umowę dofinansowania zadania pn. Tworzenie wystawy stałej „Wielka historia w małym mieście” – zadanie realizowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Projekt przewiduje wykonanie wystawy stałej „WIELKA HISTORIA W MAŁYM MIEŚCIE”. Wystawa ma być zrealizowana i udostępniona w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie (Podziemia Opatowskie) w dwóch pomieszczeniach na trasie, nie połączonych ze sobą. Aranżacja pomieszczeń oraz elementy wystawy stałej mają za zadanie przybliżać mieszkańcom oraz osobom zwiedzającym znaczące wątki z historii miasta i je graficznie ilustrować - to wątek Templariuszy oraz wątek powstania styczniowego. Całość jest objęta wspólnym scenariuszem oraz wspólną aranżacją.

Całkowita wartość zadania to 85 889,79 zł z czego 68 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

AR 210319687