SPOTKANIA WIGILIJNE

21 grudnia 2021r. w dwóch świetlic środowiskowych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów powiatu opatowskiego tj. świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie oraz świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Opatowski Ośrodek Kultury odbyły się spotkania wigilijne. Oprócz tradycyjnego łamania się opłatkiem, śpiewania kolęd i posiłku w postaci barszczu wigilijnego podopieczni świetlic otrzymali podarunki świąteczne - opaski sportowe oraz słuchawki bezprzewodowe.

Czytaj więcej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.png2.png3.png4.png

Rekrutacja uzupełniająca

do projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”

realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Informujemy, iż w związku ze zwolnieniem się miejsca w projekcie „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” prowadzimy rekrutację uzupełniającą

 

Czytaj więcej

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLIC

Uroczyste otwarcie dwóch świetlic środowiskowych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów powiatu opatowskiego:
1️⃣ Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie,
2️⃣ Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Opatowski Ośrodek Kultury w budynku swojej siedziby.
 
Czytaj więcej